Wysokie zasiłki dla przedsiębiorczych mam do końca 2015 r. ?

Jakiś czas temu natrafiłam w internecie na liczne komentarze, iż w 2015 r. przedsiębiorcze mamy, które przed porodem zadeklarują wyższą podstawę wymiaru składek nie dostaną już wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Jest to mylne stwierdzenie. Poniżej wyjaśniam jak jest w rzeczywistości:

Kwestie związane z obliczaniem wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz zasad jego przyznawania uregulowane są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z zawartą w nich regulacją w treści art. 48 ust. 1 podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc Putty key generator download puttygen download windows , w którym powstała niezdolność do pracy. Należy jednakże pamiętać, iż w przypadku ustalania podstawy wymiaru m.in. zasiłków macierzyńskich, gdy przedsiębiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zastosowanie ma art. 52 cyt. ustawy, a więc podstawę wymiaru stanowi miesięczny przychód za pełne miesiące podlegania temu ubezpieczeniu.
Taki stan prawny obowiązuje obecnie. Wystarczy, że przedsiębiorcze mamy zadeklarują stawkę maksymalną i opłacą ją chociażby za jeden pełny miesiąc podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a po spełnieniu wymagań określonych w cyt. ustawy, otrzymają wysoki zasiłek macierzyński. Zgodnie z linią orzeczniczą ZUS nie ma prawa kwestionować zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, jednakże często się zdarza, iż odmawia młodym mamom prawa do wysokiego zasiłku.

W Sejmie toczą się natomiast od dłuższego czasu prace legislacyjne mające na celu zmianę cyt. przepisów. Pierwsze czytanie miało miejsce 5 listopada 2014 r., wtedy tez skierowano projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Prace w Komisji trwały do 23 kwietnia br., kiedy to na posiedzeniu sejmu przedstawiono opracowany projekt ustawy.
Zgodnie z projektem nowelizacji, gdy przedsiębiorca, dla którego podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym krócej niż 12 miesięcy podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiła suma:
– przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz
– kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe
Proponowane zmiany mają wejść w życie Aloha enterprise hy vee , nie jak pierwotnie zakładano 1 stycznia 2015 r., ale dopiero 1 stycznia 2016 r. Tak więc przyszłe mamy prowadzące własną firmę, po spełnieniu wymagań zawartych w obecnie obowiązujących przepisach prawa na dzień dzisiejszy, mają jeszcze możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Magdalena Muzyk r.pr.

Written by rpr Magdalena Muzyk

radca prawny specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy