Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty już obowiązuje

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty już obowiązuje

Zawód fizjoterapeuty nie był dotychczas regulowany prawnie. Szczątkowe zapisy dotyczące wykonywania tego zawodu rozrzucone były po różnych aktach prawnych. Od kilku lat do Sejmu trafiały projekty obywatelskie regulujące w/w zawód. Dopiero we wrześniu 2015 r. Sejm uchwalił długo wyczekiwaną przez środowisko fizjoterapeutyczne ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Warto zaznaczyć, iż akt ten budził kontrowersje, albowiem na etapie legislacyjnym spotkał się z protestami ze strony lekarzy. Byli oni przeciwko przyznaniu fizjoterapeutom uprawnień do kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapeutycznych. Ich zdaniem na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być skierowanie od lekarza, natomiast przyznanie samodzielności fizjoterapeutom w tym zakresie może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Pomimo w/w protestów środowisk lekarskich prezydent podpisał ustawę. Weszła ona w życie po upływie 6 miesięcy od daty publikacji, tj. w dniu 31 maja 2016 r. Co dokładnie reguluje?

Po pierwsze stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu, uzyskiwania prawa do jego wykonywania, kształcenia podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Akt ten określa także organizację i zadania samorządu zawodowego reprezentującego fizjoterapeutów oraz sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu.

Z treści przepisów ustawy wynika, iż wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega przede wszystkim na diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu, zlecaniu wyrobów medycznych, a także na dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych. Fizjoterapeuta ma również prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta i do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych informacji o jego stanie zdrowia. Nieco mniejsze uprawnienia mają osoby wykonujące zawód, które nie legitymują się tytułem magistra fizjoterapii.

Warto też wskazać, iż na mocy uregulowań w/w ustawy zostanie utworzony Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Rejestr ten będzie jawny i każdy pacjent będzie mógł bez problemu sprawdzić wykształcenie oraz kompetencje danego fizjoterapeuty. Należy zaznaczyć, iż do końca maja 2016 r. każdy mógł otworzyć działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych. Potwierdzenie kwalifikacji wymagane było jedynie w przypadku zawierania kontraktu z NFZ na świadczenie usług fizjoterapeutycznych. Obecnie zawód fizjoterapeuty mogą wykonywać jedynie osoby spełniające wymogi określone w/w ustawą. Temu kto podszyje się pod fizjoterapeutę grozi odpowiedzialność karna.

Pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001994

Magdalena Muzyk radca prawny