Karta podatkowa w fotografii ślubnej – minimalizacja kosztów maksymalizacja zysków.

Karta podatkowa w fotografii ślubnej – minimalizacja kosztów maksymalizacja zysków.

 

Jesteś w przededniu otwarcia własnego biznesu związanego z fotografią ślubną? Prowadzisz działalność gospodarczą związaną z tym rodzajem usług i myślisz jak zmniejszyć koszty podatków? Ten artykuł nakreśli Tobie jak w prosty i skuteczny sposób zapłacić legalny podatek w wysokości niespełna kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Karta Podatkowa – co to takiego?

Odprowadzanie danin w formie karty podatkowej to w uproszczeniu podatek ryczałtowy, płacony po upływie każdego miesiąca. Kwota tego podatku określona jest w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U nr 144, poz. 930 z pózn. zm. ). Wysokość tej daniny jest zmienna i aktualizowana jest na przełomie roku, aczkolwiek jej wahania nie są duże.

Co zrobić aby rozliczać się z urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej?

W pierwszej kolejności PKD naszej działalności musi się zgadzać z PKD podanym w załączniku w/w ustawy o Karcie Podatkowej. Symbol tego PKD to 74.20.Z.

W drugiej kolejności należy zgłosić wniosek do naczelnika właściwego US o ustalenie formy rozliczania się z US w postaci Karty Podatkowej. W odpowiedzi otrzymamy decyzję, w treści której naczelnik wskaże ogólne warunki płacenia podatku oraz określi jego wysokość.

Jeżeli prowadzisz już firmę i chcesz przejść na opodatkowanie w formie karty podatkowej masz czas na powiadomienie o tym właściwego urzędu skarbowego na formularzu PIT 16 w terminie do 20 stycznia danego roku.

Dlaczego karta podatkowa a nie inna forma opodatkowania?

Zasadniczą zaletą tej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest:

  • niewygórowana stawka podatku – na stan z 2015r należność wynosi ok 42zł miesięcznie dla działalności prowadzonej przez jedną osobę na terenie całego kraju.
  • Brak jakiejkolwiek ewidencji podatkowej. Jedyną rzeczą która należy do podatnika w tej opcji rozliczenia jest złożenie raz w roku formularza PIT 16A

W związku z dużą liczbą pytań oraz niejasności Puttygen download for windows 8.1 , z którymi Państwo spotykają się w swoich urzędach proponuję swoją pomoc w postaci nadzoru merytorycznego w celu umożliwienia korzystania z w/w formy opodatkowania a także:

przygotowanie opinii w formie pisemnej i wniosku o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Podatkowej puttygen download Aloha enterprise support , oraz doradztwo w zakresie wypełnienia wszelkich potrzebnych dokumentów na każdy etapie „wchodzenia” w kartę podatkową.

 

Written by rpr Magdalena Muzyk

radca prawny specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy