Poroniłaś? Masz prawo do urlopu macierzyńskiego

Wiele przyszłych mam „tracąc” dziecko w pierwszych miesiącach ciąży, pomimo rozpaczy, wraca szybko do pracy choć nie muszą. Zgodnie z prawem w razie urodzenia martwego dziecka kobiecie przysługuje urlop macierzyński. Przepisy kodeksu pracy nie uzależniają wymiaru urlopu od tego, w którym tygodniu dziecko się urodziło. Tak więc jeżeli kobieta będąca np. w 18 tygodniu ciąży urodziła martwe dziecko, nabędzie ona prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni pomimo, iż z medycznego punktu widzenia doszło do poronienia. W medycynie poronieniem określa się bowiem urodzenie lub wydalenie z organizmu matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje innych oznak życia, przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży.

Ważne jest by szpital w takiej sytuacji wystawił jej dokument zgłoszenie urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. W treści tego dokumentu znajdują się informacje o dacie porodu, płci dziecka, jego długości, ciężarze. Zgłoszenie do USC powinno nastąpić w terminie 3 dni. Na jego postawie Urząd Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie sporządza się aktu zgonu.

Pracodawca nie ma prawa kwestionować przedstawionego przez pracownicę aktu urodzenia puttygen Vigilix remote control plugin , będącego dokumentem urzędowym Nie jest on też uprawniony do badania, którym tygodniu ciąży nastąpił poród i jest zobowiązany do udzielenia pracownicy urlopu macierzyńskiego.

Należy pamiętać Download puttygen for windows 8 , iż brak informacji w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka o jego płci uniemożliwia sporządzenie aktu urodzenia, a tym samym kobieta nie nabędzie prawa do urlopu macierzyńskiego.

Magdalena Muzyk r.pr.

Written by rpr Magdalena Muzyk

radca prawny specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy