Praca przy komputerze w ciąży

Z treści załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet wynika, iż kobiety w ciąży nie mogą pracować przy komputerze dłużej niż 4 godziny w ciągu doby. Pracownica, by skorzystać z tego uprawnienia winna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż jest w ciąży.

W sytuacji, gdy pracownica spędza całą dniówkę przed komputerem, pracodawca winien tak zorganizować jej czas pracy, by przez monitorem spędzała ona jedynie 4 godziny w ciągu doby. Pozostała część winna przypadać na wykonywanie przez pracownicę innych czynności zgodnych z jej kwalifikacjami. Natomiast, jeżeli jest to niemożliwe, należy zwolnić ciężarną pracownicę z obowiązków służbowych do końca dnia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas.

Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 281 § 1 pkt. 5 k.p. za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie rodzicielstwa pracodawcy grozi kara grzywny do 30.000 zł.

Poza tym, pracodawca winien pamiętać, iż pomimo skrócenia czasu pracy przy komputerze, pracownicy w ciąży, tak jak i pozostałym pracownikom, przysługują, zgodnie z treścią rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pięciominutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze, wliczane do czasu pracy.

r.pr. Magdalena Muzyk